Wieże strunobetonowe

PYLONY REKLAMOWE

Pylon reklamowy– trzon nośny składający się z gotowych elementów prefabrykowanych, wykonanych fabrycznie w technologii sprężonego betonu wirowanego zgodnie z PN- EN 12843.

Klasa betonu– min. C60/75.

Połączenie prefabrykowanych elementów masztu za pomocą płyt stalowych oraz śrub HV.

Pylon może być wyposażony w:

– stalowe konstrukcje wsporcze do montażu tablic informacyjnych.

Możliwość pomalowania pylonu zgodnie z wytycznymi inwestora.