Wieże strunobetonowe

KONTENERY ŻELBETOWE

Kontener techniczny – żelbetowa skrzynia z otworem drzwiowym i otworami wentylacyjnymi w ścianach. Płyta podłogowa zmonolityzowana jest ze ścianami, płyta stropowa wykonana jest oddzielnie.

Płyta dachowa – płyta z dwustronnym spadkiem (grubość płyty od 8cm przy okapie do 13 cm w kalenicy). Beton klasy C20/25. Stal A-I (St3sX).

Ściany żelbetowe – grubości 10 cm zbrojone siatkami. W ścianach otwory technologiczne.

Płyta podłogowa – żelbetowa grubości 12cm zbrojona stalą konstrukcyjną 34GS. Beton klasy C20/25.

Fundament – prefabrykowany w formie żelbetowej ramy.