Wieże strunobetonowe

MASZTY TELEKOMUNIKACYJNE

Maszt telekomunikacyjny– wieża strunobetonowa wykonana fabrycznie w technologii sprężonego betonu wirowanego zgodnie z PN- EN 12843.

Klasa betonu– min. C60/75.

Połączenie prefabrykowanych elementów masztu za pomocą płyt stalowych oraz śrub HV.

Maszt może być wyposażony w:

– systemy do mocowania szynodrabin,

– systemy do mocowania szczebli do montażu kabli antenowych,

– stalowe konstrukcje wsporcze,

– oświetlenie przeszkodowe