Firma

Gastel Prefabrykacja S.A.
zajmuje się produkcją:

Wież strunobetonowych:
  • Maszty telekomunikacyjne
  • Pylony reklamowe
  • Maszty energetyczne
Kontenerów żelbetowych:
  • Kontenery teletechniczne
  • Kontenery energetyczne
  • Kontenery użytkowe
Innych elementów żelbetowych:
  • Elementy fundamentowe
  • Balasty dla żurawi wieżowych
  • Kręgi betonowe

od
2012 r.

Świadczymy szeroką gamę usług na rzecz firm telekomunikacyjnych i reklamowych. Poza produkcją zajmujemy się projektowaniem i budową obiektów telekomunikacyjnych, pylonów reklamowych oraz obiektów inżynieryjnych.


Do produkcji stosujemy nowoczesną technologię zagęszczenia betonu metodą wirowania oraz korzystamy z najwyższej jakości materiałów czołowych producentów światowych.

Wysoka jakość produkowanych elementów pozwoliła firmie Gastel Prefabrykacja S.A. zaistnieć  na rynkach niemieckim, czeskim oraz duńskim.

Nasze produkty charakteryzuje estetyczna architektura konstrukcji przy zachowaniu wysokich walorów użytkowych (nośność).

Strunobetonowa konstrukcja pylonów z powodzeniem wykorzystywana jest w sytuacjach wymagających wyniesienia dużych powierzchni reklamowych na znaczną wysokość.

Ta zaleta została doceniona przez operatorów stacji benzynowych i restauracji m.in. przy autostradach i drogach tranzytowych.

Estetyka konstrukcji strunobetonu została doceniona także przez szereg cenionych marek, wpisując się w politykę dbałości o wizerunek firmy na rynku.

Dołącz do naszego zespołu

Prefabrykacja wyrobów betonowych odbywa się w Zakładzie Prefabrykacji w Karsinie (woj. pomorskie), w którym została uruchomiona pierwsza w Polsce linia technologiczna do produkcji prefabrykatów strunobetonowych wirowanych o wysokości do 70 m n.p.t. w zakresie średnic 303mm-1728mm.

Maszty te mogą być przeznaczone do instalacji systemów antenowych telefonii komórkowej GSM, radiołączności GSM-Railways, internetu szerokopasmowego, linii energetycznych wysokiego napięcia, wielkogabarytowych reklam, masztów oświetleniowych oraz masztów pod turbiny wiatrowe.