STRUNOBETONY

STRUNOBETONOWE WIEŻE

REKLAMOWE - TELEKOMUNIKACYJNE - TECHNICZNE

lotos
lokalizacja ul. Dworcowa 30A 83-400 Karsin

O FIRMIE

    Gastel Prefabrykacja S.A. . została utworzona przez Herkules S.A. w październiku 2012 r. w celu przejęcia segmentu produkcji prefabrykatów żelbetowych ze spółki macierzystej. W związku z realizacją powyższej koncepcji w dniu 2 kwietnia 2013 r. dokonano wniesienia wkładu niepieniężnego w postaci Zakładu Prefabrykacji Betonu Karsin jako zorganizowanej części przedsiębiorstwa do powyższej spółki na podwyższenie kapitału. Główną działalnością Gastel Prefabrykacja S.A. jest produkcja strunobetonowych wież (masztów) wirowanych dla reklamy, energetyki i telekomunikacji, pali struno-betonowych, żelbetowych kontenerów teletechnicznych, socjalnych, energetycznych oraz słupów żelbetowych i drobniejszych elementów przestrzennych wykonanych z żelbetu, tj. obudowy instalacyjne, zapory drogowe, balasty dla żurawi wieżowych, elementy fundamentowe.

    Prefabrykacja wyrobów betonowych odbywa się w Zakładzie Prefabrykacji w Karsinie ( woj. pomorskie) w którym, została uruchomiona pierwsza w Polsce linia technologiczna do produkcji prefabrykatów struno-betonowych wirowanych o wysokości do 70m n.p.t. w zakresie średnic 303mm-1728mm. Maszty te mogą być przeznaczone do instalacji systemów antenowych telefonii komórkowej GSM, radiołączności GSM-Railways , internetu szerokopasmowego, linii energetycznych wysokiego napięcia, wielkogabarytowych reklam , masztów oświetleniowych oraz masztów pod turbiny wiatrowe.

   Do produkcji stosujemy nowoczesna technologię zagęszczenia betonu metodą wirowania oraz korzystamy z najwyższej jakości materiałów czołowych producentów światowych.  Zespół inżynierów  prowadzi prace rozwojowo-badawcze mające na celu sukcesywne podnoszenie jakości produkowanych elementów, co pozwoliło firmie Gastel Prefabrykacja S.A. trwale zaistnieć  na rynkach niemieckim oraz czeskim.

   Dodatkową działalnością Gastel Prefabrykacja S.A. jest świadczenie szerokiej gamy usług na rzecz firm telekomunikacyjnych i reklamowych w tym m.in. projektowanie i budowa obiektów telekomunikacyjnych, pylonów reklamowych oraz obiektów inżynieryjnych.

  Istotnym czynnikiem wpływającym na przyszłą pozycję i rozwój  Spółki jest produkcja wykonywana na potrzeby innej spółki z Grupy Kapitałowej Herkules – Herkules Infrastruktura Sp. z o.o. Gastel Prefabrykacja jest głównym podwykonawcą dla spółki stowarzyszonej w realizacji projektu „Budowa infrastruktury systemu ERTMS/GSM-R na liniach kolejowych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w ramach NPW ERTMS” dla PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Gastel Prefabrykacja S.A. jest dostawcą 1174 sztuk masztów telekomunikacyjnych i 1174 sztuk kontenerów technicznych dla tego przedsięwzięcia.