STRUNOBETONY

STRUNOBETONOWE WIEŻE

REKLAMOWE - TELEKOMUNIKACYJNE - TECHNICZNE

lotos
lokalizacja ul. Dworcowa 30A 83-400 Karsin

O FIRMIE

Gastel Prefabrykacja S.A. . została utworzona przez Herkules S.A. w październiku 2012 r. w celu przejęcia segmentu produkcji prefabrykatów żelbetowych ze spółki macierzystej. W związku z realizacją powyższej koncepcji w dniu 2 kwietnia 2013 r. dokonano wniesienia wkładu niepieniężnego w postaci Zakładu Prefabrykacji Betonu Karsin jako zorganizowanej części przedsiębiorstwa do powyższej spółki na podwyższenie kapitału. Główną działalnością Gastel Prefabrykacja S.A. jest produkcja strunobetonowych wież (masztów) wirowanych dla reklamy, energetyki i telekomunikacji, żelbetowych kontenerów teletechnicznych i energetycznych oraz słupów żelbetowych i drobniejszych elementów przestrzennych wykonanych z żelbetu, tj. obudowy instalacyjne, zapory drogowe, balasty dla żurawi wieżowych, elementy fundamentowe. Istotnym czynnikiem wpływającym na przyszłą pozycję i rozwój tej Spółki jest produkcja wykonywana na potrzeby innej spółki z Grupy Kapitałowej – Herkules Infrastruktura Sp. z o.o. Gastel Prefabrykacja jest głównym podwykonawcą dla spółki stowarzyszonej w realizacji projektu „Budowa infrastruktury systemu ERTMS/GSM-R na liniach kolejowych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w ramach NPW ERTMS” dla PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Gastel Prefabrykacja S.A. jest dostawcą 1174 sztuk masztów telekomunikacyjnych i 1174 sztuk kontenerów technicznych dla tego przedsięwzięcia.